Memisa

Memisa is een organisatie die samen met lokale organisaties een professionele en duurzame ondersteuning van de gezondheidszorg beoogt.

Op die manier wil Memisa de kwaliteit van de zorg en de toegang tot de zorg voor iedereen verbeteren, met speciale aandacht voor de armste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

Pay-Kongila

Samen met Memisa steunt AZ Delta de gezondheidszone Pay-Kongila, Congo. Het resultaat is een goed uitgewerkte infrastructuur, kregen verpleegkundigen vorming en kwam er een sanitair blok bij de school.

Dankzij de steun van vorig jaar kon een waterleiding tot in het dorp aangelegd worden.

Steunen

Het werk is nog niet af… Met de koekenverkoop van dit jaar hopen we opnieuw een centje bij te dragen aan de verdere uitbreiding van de watervoorziening. Ook het ziekenhuis zelf kan alle financiële steun gebruiken!

Voor dit jaar is de koekenverkoop helaas afgesloten! Maar je kan het project nog altijd steunen via een gift op het rekeningnummer BE24 7380 3943 2138 van Pay-Kongila - AZ Delta.

Verder info van onze aktiviteiten kan je altijd terugvinden op deze site.