Memisa

Memisa is een organisatie die samen met lokale organisaties een professionele en duurzame ondersteuning van de gezondheidszorg beoogt.

Op die manier wil Memisa de kwaliteit van de zorg en de toegang tot de zorg voor iedereen verbeteren, met speciale aandacht voor de armste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

Pay-Kongila

Samen met Memisa steunt AZ Delta de gezondheidszone Pay-Kongila, Congo. Het resultaat is een goed uitgewerkte infrastructuur, kregen verpleegkundigen vorming en kwam er een sanitair blok bij de school.

Maar het werk is nog niet af. Zo werd vorig jaar gestart met de vernieuwing van de watervoorziening tot in het ziekenhuis van Pay Kongila.

Steunen

Om de twee jaar bezoeken twee AZ Delta-medewerkers tijdens hun verlof het 'terrein' via een door Memisa georganiseerde en deels gefinancierde inleefreis. Dit jaar zijn het Ilse Claeys en Sam Vander Meiren die op werkbezoek gaan.

Meteen maakten we van de gelegenheid gebruik om het project een financiƫle injectie te geven met de verkoop van Jules Destrooper kwaliteitsproducten. De verkoop, gestart op 1 november, was een heel groot succes. In die mate zelfs dat we die vervroegd hebben moeten afsluiten omdat we door onze voorraad heen zijn.

Hartelijk dank aan allen die ons gesteund hebben. We houden jullie op de hoogte van wat er verder staat te gebeuren rond dit project en brengen jullie graag verslag uit van het bezoek aan Pay-Kongila van onze twee vertegenwoordigers.