Memisa

Memisa is een organisatie die samen met lokale organisaties een professionele en duurzame ondersteuning van de gezondheidszorg beoogt.

Op die manier wil Memisa de kwaliteit van de zorg en de toegang tot de zorg voor iedereen verbeteren, met speciale aandacht voor de armste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

Pay-Kongila

Samen met Memisa steunt AZ Delta de gezondheidszone Pay-Kongila, Congo. Het resultaat is een goed uitgewerkte infrastructuur, kregen verpleegkundigen vorming en kwam er een sanitair blok bij de school.

Dankzij de steun van vorig jaar kon een waterleiding tot in het dorp aangelegd worden.

Steunen

Het werk is nog niet af… Met de koekenverkoop van dit jaar hopen we opnieuw een centje bij te dragen aan de verdere uitbreiding van de watervoorziening. Ook het ziekenhuis zelf kan alle financiële steun gebruiken!

De verkoop van Jules Destrooper-koekjes start op 1 november! Bestellen kan vanaf dan via deze website.